Op deze pagina vind u diverse teksten/spreuken, die de moeite waard zijn om te lezen en er eens bij stil te staan.

De bijbeltekst hieronder wordt automatisch dagelijks ververst.

 

Logo dagelijks woord


Wie is de Rots ?

Wie is de Rots ? Ik ken er geen dan Jezus Christus, Hij alleen.Rots in Namibië

Hij is de Rots waarop ik bouw, aan Wie ik mij toevertrouw.

De Rots, geslagen op het kruis is tevens Hoeksteen van Gods Huis.

Wie is de Rots ? Christus alleen. Van deze Rots ben ik een steen
die Hij daaruit gehouwen heeft, aan wie Hij het leven geeft.

Een steen op Christus gefundeerd,
die rotsvast elke storm trotseert.

Elke verloste is een steen die opgebouwd wordt,
één voor één tot geestelijk huis, volmaakt en schoon,
gegrondvest op Gods eeuwige Zoon.

Onwankelbaar is dit gebouw,
rotsvast, zoals Gods liefde en trouw.

 

Dit gedicht is genomen uit: “Wie is de Rots” van Gerrit Fidder


“De reddende kracht van het geloof ligt niet in het geloof zelf, maar in Jezus Christus, de Almachtige Verlosser, waarop het geloof rust”.

Benjamin B. Warfield.


Voetstappen in het zand:

 

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen…”

 

Gedicht van Mary Stevenson
(1922-1966)


voetstappen 2

 

Zoek naar de voetstappen van Zijn ondoorgrondelijke wil

en wandel in die weg, zonder af te dwalen.

 

 

 


Psalm 23:

De Heer is mijn Herder, -> dat is relatie.
mij ontbreekt niets; -> dat is voorziening.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; -> dat is rust
Hij voert mij aan rustige wateren; -> dat is verfrissing
Hij verkwikt mijn ziel; -> dat is genade
Hij leidt mij in rechte sporen om Zijn naams wil. -> dat is leiding
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, -> dat is beproeving
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. -> dat is bescherming
Uw stok en staf, die vertroosten mij. -> dat is bemoediging
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen die mij benauwen; -> dat is hoop
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. -> dat is zegen
Ja heil, en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. -> dat is voorspoed
Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. -> dat is eeuwig leven

 


 

“Mijn genade is u genoeg”
Troostvol woord in zware tijden
van verdriet, of angst of lijden
of om wonden die men sloeg.

“Mijn genade is u genoeg”
Ga je tobbend door de dagen
als een oude schuld blijft knagen:
Weet, dat Hij je zonden droeg.

“Mijn genade is u genoeg”.
Ook al heb je ’n zee van klachten,
ondermijnend je gedachten,
dat begint al ’s morgens vroeg.

“Mijn genade is u genoeg”.
Als je dit diep door laat dringen,
ga je weer van harte zingen:
Dank, dat U mijn zorg verjoeg:

UW GENADE IS MIJ GENOEG

__________

Gedicht: van Jelly Verwaal (www.gedichtensite.nl)

 


Genade is: Niet krijgen wat je wel hebt verdiend en wel krijgen wat je niet hebt verdiend. (Visje)
Genade is: Straf verdienen en een omhelzing krijgen. (Visje)
Genade is: Niet goedkoop, maar wel gratis. (Visje)

 


 

Wie anders zal de heerlijkheid, de diepte en het wonder van genade doorleven, dan zij die zich bewust zijn om straf verdiend te hebben.


 

Jezus terugverwachten is:

  • niet een werkloos wachten,
  • maar een werkzaam wachten.