Over het jaar 2015 tonen wij u graag zowel de thema’s van al onze preken als ook de gebruikte Bijbelteksten.
Op deze manier kunt u deze thuis nog eens rustig doorlezen en overdenken.

 

Datum: Thema: Spreker: Gebruikte Bijbelteksten: .
27 december 2015 Groot is Uw trouw, ook aan mij betoond Daniël Goldberg Psalm 13:1–5, Klaagliederen 3:55-57,
2 Timotheüs 4:6-7, Psalm 10:12 en 14,
Psalm 13:6, Klaagliederen 3:22-24,
Psalm 106:44-46, Psalm 91:4
.
25 december 2015 God met ons ! Henk Goldberg Jesaja 9:5, Mattheüs 1:1-23,
Johannes 3:16, Romeinen 3:23-24
.
20 december 2015 Wachten duurt zóóó lang Ko de Jong 2 Petrus 3:1-9, Genesis 1:1-2,
Ezechiël 28:17, Johannes 3:19,
Exodus 12:41, Exodus 10:22-23,
Genesis 6:9, 1 Petrus 3:20,
.
13 december 2015 Erfenis van de eerstgeborene Henk Tirion Genesis 25:29-34, Genesis 27:28-29,
2 Korinthe 5:5, Romeinen 8:17
.
06 december 2015 Jezus, naam boven alle namen Henk Goldberg Spreuken 18:10, Mattheüs 1:21-23,
Mattheüs 10:32-33, Johannes 1:12,
Johannes 5:41-47, Johannes 20:30-31
1 Petrus 4:14-19
.
29 november 2015 Zijn goedheid & genade Daniël Goldberg Numeri 20:7-13, Genesis 3:16-17,
Psalm 103:10, I Korintiërs 15:55,
II Korintiërs 12:7-10, Efeziërs 2:4-5,
Psalm 107:14-16
.