Lofprijzing en aanbidding: ♫

Lofprijzing en aanbidding is onderdeel van onze zangleiding en is niet bedacht door de Evangeliegemeente “de Rots”. De oorsprong gaat ver terug en brengt ons bij koning David. In zijn voorbereiding op de bouw van het ‘Huis des Heren’ stelt hij de dienst van lofprijs en aanbidding in (1 Kronieken 23). Het was een belangrijk onderdeel van de tempeldienst, omdat maar liefst 4.000 van de 38.000 Levieten apart werden gezet om de Here te prijzen op de instrumenten die koning David daarvóór al had laten maken.
Ook werden er zangers aangesteld, die onder loven en prijzen van de Here profeteerden bij het spel van citers, harpen en cimbalen (1 Kronieken 23: 1-3). Onder andere in Psalm 122:4 lezen we dat niet alleen de apart gezette Levieten de opdracht hadden de Here ‘groot te maken’, maar dat het een voorschrift voor heel Israël was de Naam van de Heren te loven.

Aanbidding is de hoogste roeping
Wij geloven dat ook voor de kerk van tegenwoordig deze opdracht geldt (Efeziërs 5:18-21). Aanbidding is de hoogste roeping van de christen en bereidt ons voor op onze eeuwige bestemming.

Lofprijzing is een Bijbelse opdracht
Lofprijzing is geen vrijblijvende bezigheid, maar het is een Bijbelse opdracht. Het is opvallend dat God juist zang en muziek gegeven heeft om die lofprijzing gestalte te geven, ook al heeft aanbidding alles te maken met een persoonlijke levensstijl. De kern van aanbidding is: De hemel raken en de aarde veranderen. De lofprijzing en aanbidding zijn dan ook als een offer dat wij mogen brengen aan God. De aanbidding wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel omschreven als “reukwerk der heiligen”. We brengen God eer, maar in de aanbidding mogen wij ook weer ontvangen. Psalm 50:23 zegt: “Wie lof offert eert Mij, en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien”. Lofprijzing is tweerichtingsverkeer. In lofprijs geven we én ontvangen we. En dit belangrijke principe ervaren we elke zondagochtend in onze samenkomsten opnieuw.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Muziek: live opgenomen tijdens onze Kerstdienst uit 2012 met de liederen “Ere zij God” en “Majesteit”.

Ere zij God

Majesteit

 

Hieronder ziet u een aantal video’s.

  1. een video van YouTube met rustige muziek van lofprijs;
  2. een live opname van onze muziekgroep op het Paasfeest van 2017. Zij zingen hier het lied “Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt”
  3. een mooie medley van de Stutman Family Singers of Strait Paths Foundation, Zij zingen de liederen “To the river; Jesus Messiah, name above all names; Jesus, all for Jesus; To the river;
  4. Christian Verwoerd met het lied “Kom naar huis”;
  5. BYU Noteworthy met een a cappella versie van het lied “Amazing grace (My chains are gone)”;
  6. Opwekking 774 “Ik verlang naar Jezus”;
  7. The Sanctified Ramblers (with The Little Church by the Sea) met het lied “We will come to God’s table”;
  8. Oslo Gospel Choir met het lied “Here I am to Worship”.

  


Hoe open ik de gewenste video?
1. Klik op de getoonde video.
2. Aan de rechterkant staan de namen van de video’s. Klik tweemaal (snel achter elkaar) op de gewenste video.
3. De video begint te spelen.
4. Voor het afluisteren van de volgende video: klik onderaan de video op   en klik op een nieuwe video.
(met de getoonde pijltjes kunt u al naar gelang naar beneden of naar boven door de lijst van video’s lopen)