De missie van onze gemeente is gebaseerd op de grote opdracht die Jezus Christus heeft gegeven. Hij gaf deze opdracht net voordat Hij naar de hemel ging om daar een plaats voor u en mij te bereiden. Deze grote opdracht vinden we terug in de bijbel.

 

De grote opdracht:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bijbel

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.                                                                             (Matteüs 28 : 19 – 20)

 

Discipel:

Het woord ‘discipel’ betekent aanhanger, apostel, leerling, volgeling. Jezus wil dus dat iedereen in Hem gaat geloven en Hem gaat volgen.
Hij wil dat wij God leren kennen als de enige God. Deze God is:

      • de liefhebbende Vader,
      • de Zoon die Zijn leven uit liefde voor ons allemaal heeft gegeven én
      • de Heilige Geest die nu op aarde aanwezig is om iedereen bij te staan met Zijn kracht, wijsheid en aanwezigheid.

Deze God heeft ons allemaal opgeroepen om discipel te zijn. Wij worden ook allemaal opgeroepen om heen te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken.
Dit zou kunnen betekenen dat God je roept om als zendeling naar bijvoorbeeld Afrika te gaan om daar iedereen over de goede boodschap te vertellen. God roept echter niet iedereen tot zendeling naar een warm ver land. Een lied zegt: “Zending is niet ver van je deur, zending begint in je eigen huis. Heb je je vrouw lief en je kinderen, voelen ze zich bij je thuis”. We moeten het dus eerst dicht bij huis zoeken. En in ons huis en in onze omgeving laten zien (door onze daden en woorden heen) wie God is. En trouwens, tegenwoordig zijn we in Nederland zo rijk aan vele culturen en nationaliteiten. De wereld is als het ware bij ons om de hoek, bij ons thuis. Wij willen aan hen allemaal laten zien dat God bestaat en dat Hij hen liefheeft en dat Hij het beste met ons allen voorheeft.

 

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om door je daden en je woorden te laten zien dat we een discipel zijn van God. God wist dat ook. Hij heeft aan ons de Heilige Geest gegeven om onder andere deze grote opdracht met moed en vertrouwen te kunnen uitvoeren.

 

Helpt u ook mee om door uw daden en uw woorden een discipel van God te zijn en zo aan iedereen in onze omgeving te laten zien dat God goed is ?