De Evangeliegemeente “de Rots” is een kerkgenootschap, dat de Bijbel erkent als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God
en aanvaardt daarom de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente.

 

De gemeente stelt zich tot doel:
  • de veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de gehele schepping in overeenstemming met het plan,
   dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus;
  • jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar;
  • de gemeenschap van gelovigen te vormen naar Bijbelse richtlijnen, die als zodanig haar plaats in de samenleving inneemt.

 

De gemeente tracht dit doel te bereiken door:
  • het houden van samenkomsten;
  • het toerusten van gemeenteleden door middel van onder meer Bijbelstudies, bidstonden, jeugd- en kringwerk;
  • het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
  • het verspreiden van de evangelische boodschap door middel van lectuur;
  • het aanwenden van andere wettige en passende middelen.