Het bestuur / de oudstenraad bestaat uit de volgende personen:

Voorgangersechtpaar: Henk en Petra Goldberg
Oudste: Daniël Goldberg
Diaken: Maritza Clemencia-Coffie

 

Het bestuur zal zich hieronder kort aan u voorstellen:

Voorgangersechtpaar:

Voorgangersechtpaar

In 2008 hebben wij, Henk en Petra Goldberg, de taak als voorgangersechtpaar van de Evangeliegemeente “de Rots” op ons genomen.

Tevens verzorgen wij in Zoetermeer sinds 1986 een kerkdienst voor bejaarden in seniorencomplex Albrandswaard.

 

 

 

 

 

Oudste:

OudsteMijn naam is Daniël Goldberg en ik ben woonachtig in Zoetermeer. Mijn ouders zijn Petra en Henk en ik heb twee broers,
te weten David en Samuël.

Op zondag 29 juni 2014 ben ik ingezegend als oudste.

In onze gemeente leid ik onder andere om de week de zangdienst en begeleid de zang met mijn gitaar. Ongeveer 1 maal
per maand (s)preek ik in onze gemeente.

Mijn doel is om dienstbaar te zijn aan God als ook om de mensen te dienen door alles wat ik doe. Door mijn muziek heen
wil ik de liefde van God aan iedereen als het ware laten ‘proeven’. Op die manier wil ik de mensen dichterbij God brengen
en hen daarmee doen ervaren dat God goed en liefdevol is.

 

De hoofdtaken van de oudsten zijn:
 • Leiding geven aan de gemeente, terechtwijzen en verkeerde gedachten corrigeren; (1 Timoteüs 5:17; 1 Tesssalonicenzen 5:12 en Romeinen 12:8)
 • Prediking van het Woord; (1 Timoteüs 5:17 en Hebreeën 13:7)
 • De kudde hoeden (herderschap); (1 Petrus 5:2 en Handelingen 20:28)
 • Zorgen voor de kudde; (Ezechiël 34)
 • Zalven van zieken; (Jacobus 5:14-15)
 • Waken zodat geen valse leringen de gemeente binnenkomen. (Openbaringen 2:2)

 

Diaken:

Maritza Clemencia-Coffie

 

Diakenen verrichten hun taak onder verantwoordelijkheid van de oudsten en hun opdracht bestaat uit:
 • De zorg voor weduwen en wezen; (Handelingen 6:1 en 1 Timoteüs 5:1-16)
 • De zorg voor hen, die beneden het bestaansminimum leven;
 • De zorg voor de materiële zaken,
 • Zorg voor vervoer van hen die slecht ter been zijn van en naar de samenkomsten;
 • Zorg voor zendingsprojecten;
 • Zorg voor de zieken.

De diakenen dragen tezamen de verantwoordelijkheid voor deze taken.

 

 

Personen met ondersteunende taken:

Penningmeester: Erik Fisscher
Secretaris: Gerrit Hijmering
Koster: Viviano Coffie
Zondagsschool: Petra Goldberg en Edith Telehala
Zangleiding: Daniël Goldberg en Petra Goldberg
Muziek: Muzikanten:
Daniël Goldberg (gitaar en zang);
Ruud Fisscher (gitaar en zang);
Rick Alfons (basgitaar);
Vocalisten:
Sandra Siegers; Edith Telehala;
Gerry Pesik; Janny Alfons.