Welkom 

Welkom op onze internetpagina van de Evangeliegemeente “de Rots”.

Wie zijn wij ?

Logo Evangeliegemeente de Rots

Wij zijn een kleine kerk/gemeente en komen samen in een wijkcentrum in de Vruchtenbuurt in Den Haag. Ons doel is om zowel God te dienen als ook de goede boodschap van Jezus Christus bekend te maken. Deze goede boodschap is dat God een ieder zo lief heeft dat Hij zijn enig geboren Zoon gezonden heeft naar de aarde opdat een ieder die in Hem gelooft, gered zal zijn en eeuwig leven ontvangt.

We hopen u ook eens in ons midden te mogen verwelkomen en hopen dat het niet bij een bezoekje aan deze pagina zal blijven. In ieder geval kunt u al wat informatie vinden op deze internetsite, maar om echt te “proeven” hoe het bij ons toegaat, nodigen wij u van harte uit eens bij ons binnen te stappen.

 

Hoe ziet een dienst eruit ?

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00 uur waarbij de zangleid(st)er de dienst opent met gebed.
Daarna wordt de zangdienst ingezet, waarbij de zang wordt begeleidt door enkele vocalisten, een tweetal gitaristen en een basgitaar. Tijdens de zangdienst worden liederen gezongen uit de zangbundels Opwekking, Glorieklokken, Johannes de Heer en Bethelkoren. Deze liederen worden op een groot scherm geprojecteerd.
Ook wordt er tijd genomen voor het bidden voor iedereen die gebed nodig heeft. Tijdens de zangdienst wordt er een collecte gehouden. Op de eerste van de maand is de opbrengst van de collecte bestemd voor een goed doel.

De preek begint ongeveer om 11:00 uur en duurt ongeveer een 40 minuten, waarna een slotlied naar aanleiding van de preek wordt gezongen. De dienst wordt afgesloten met gebed en de ‘zegenbede’. Na de samenkomst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en nader met elkaar kennis te maken.

 

Uitleg naam en welkomsfoto van onze kerk/gemeente:

Rots in Namibië

De naam van onze kerk is Evangeliegemeente “de Rots”. Waarom deze verwijzing naar een rots ?
Naar aanleiding van deze foto is dat duidelijk uit te leggen.

Deze foto laat ons een rots met stromend levend water zien.
Een rots is onwankelbaar en rotsvast. Deze rots is daarom het symbool van “De Rots” waarop wij mogen vertrouwen en Zijn naam is Jezus.

Het stromend water op deze foto is het symbool van de Heilige Geest. Hij is het “levende water” waarvan wij mogen drinken om kracht te putten voor onze verdere leven.

En deze Jezus, waarop wij vertrouwen, houdt zoveel van u en van mij, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Waarom moet iemand sterven voor ons ? In de Bijbel staat dat álle mensen ongehoorzaam zijn aan God en daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. De enige oplossing dat we wel mét de heerlijke aanwezigheid van God ons leven kunnen leven, is dat iemand de prijs van de zonde zou betalen (met zijn leven). Jezus heeft dit voor ons gedaan en Hij is gestorven om te boeten voor onze fouten (zonden).
Hij heeft alle zonden op zich genomen, wij zijn daarom verlost van zonde en schuld.

Wilt u dit ook?

Vraag het gewoon aan God, want . . .

Hij houdt ook van U !!

 

 

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u elke zondag bij ons terecht
en onder het genot van een kopje koffie/thee beantwoorden wij graag uw vragen.

 

Wij zien uit naar uw komst.

 

Onder het kopje ‘kennis maken’ vind u meer informatie.